Visa & Du học

 

Aquarius cung cấp dịch vụ tư vấn du học và làm visa cho sinh viên, ở bất cứ bậc học nào.

Dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn chọn trường, khoá học,
  • Nộp hồ sơ
  • Hỗ trợ làm visa
  • Hỗ trợ các khoá học toàn thiện kỹ năng, mà còn luôn theo sát đảm bảo một quá trình học tập thuận lợi nhất cho sinh viên tại nước ngoài.

visaduhoc

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>